Magyar keresztnevek


  A magyar névnapokat ezen az oldalon találhatjátok meg

Férfi nevek: A,Á B C Cs D E,É F G Gy H I J K L M N O Ö P R S Sz T U V X Z Zs
Nöi nevek: A,Á B C Cs D E,É F G Gy H I J K L M N O Ö P R S Sz T U,Ü V X Z Zs

Férfi utónevek

A,Á


ABA (török-magyar) apa
ABAGTA (héber) Isten adta, boldog, jómódú, szépalakú
ABÁD (török-magyar) apa
ABBÁS (latin) apa, apát
ABBOT (héber) apa
ABDIÁS (héber-görög) Isten szolgája
ÁBEL (héber) lehellet, lélegzet, semmiség, elmúlás, esendőség, liget, rét, gyep
ABELÁRD (provanszál-francia) méhész
ÁBNER (héber) világosság Atyja, fényből való
ABOD (török-magyar) apa
ABONY (türök-magyar) apa
ABOS (török-magyar) apa
ÁBRAHÁM (héber) a tömeg, a sokaság atyja
ÁBRÁM (héber) magasztos Atya, a magasság Atyja
ÁBRIS (héber) a tömeg, a sokaság atyja
ABSA (magyar) apa
ABSOLON (héber) a béke atyja
ACSÁD (magyar) szitakötő
ADALÁRD (germán) nemes, fénylő
ADALBERT (germán) nemes fény, fénylő nemesség
ÁDÁM (sumér-héber) a földből való ember, vörös, készített, atyám
ADELMÁR (germán) nemes nemzetségből való, híres
ÁDÉR (kelta) tölgyfa gázlóból származó
ADEODÁT (latin) Istentől adott
ÁDLER (ógermán) sas
ADOLÁR (germán) nemes nemzetségból faló férfi
ADOLF (germán) nemes farkas
ADON (föníciai) úr
ADONISZ (görög) csinos, jóképű, gavallér
ADONY (magyar) jelentése ismeretlen
ADORJÁN (latin) hadriai
ADRIÁN (latin) hadriai, tengerparti ember
AGÁD (török-magyar) jelentése ismeretlen
AGAPION (görög) szeretett
AGATON (görög) jó, nemes
AGÉNOR (görög) bátor
AGGEUS (héber) ünnepi, vidám
AGMÁND (magyar) jelentése ismeretlen
ÁGOST (latin-magyar) fenséges, fennkölt
ÁGOSTON (latin) fenséges, fennkölt
ÁHIM (héber) jahve fölkelt
AHMED (arab) dicséretre méltó
AJÁD (magyar) jelentése ismeretlen
AJTONY (török-magyar) arany
AKÁCS (görög-latin-magyar) ártatlan
ÁKOS (török-magyar) fehér sólyom
ALADÁR (török-germán-iráni) testőrhadnagy, mindenben hatalmas, előljáró
ALADIN (germán) kis öreg
ALAJOS (germán-latin-német) egész, bölcs
ALÁN (breton-angol) bizonytalan
ALÁRD (germán) nemes, kemény
ALBERT (germán) nemes, fényes
ALBIN (latin germán) fehér, nemes barát
ALDÁN (angol-német) egyik ágon dán származású
ALDÓ (germán) gazdag
ÁLDOR (germán-magyar) nemes uralkodó
ALDVIN (angolszász) régi barát
ALEX (görög-latin) harcra kész férfi
ALEXIUS (görög) a védő
ALFONZ (germán) nemes, készséges, harcra kész
ALFONZÓ (germán) nemes, készséges
ALFRÉD (germán) tündér, tanács
ALGERNON (angol) elentése ismeretlen
ALI (arab) fenséges, fennkölt
ALMÁR (germán-német) nemessége által híres
ÁLMOS (magyar-török-bolgár) álombeli, megálmodott, vétel, magasztos
ALPÁR (török-magyar) hős férfi
ALVIÁN (germán-orosz) barát
ALVIN (germán) mindenki barátja
AMADÉ (latin) szeresd az Istent!
AMÁT (latin) szeretett
AMAND (latin) szeretetreméltó
AMBRÓZ (görög) halhatatlan
AMBRUS (görög) halhatatlan
AMERIGO (olasz)Amerika felfedezőe
ÁMOS (héber) terhet vivő, megrakott
ANASZTÁZ (görög) a feltámadott
ANATOL (görög) napkeleti országból való
ANDOR (görög-magyar) férfi, férfias
ANDRÁS (görög) férfi, férfias
ANDRÉ (görög) férfias, határozott
ANGELUS (görög-latin) Isten követe, angyal
ANGUSZ (kelta) kivételes, kiváló, kiemelkedő
ANTAL (latin) herceg, fejedelem előljáró
ANTIGON (görög) nemessége által kiemelkedő
ANTON (latin) felbecsülhetetlen értékű
ANTONIÓ (latin) felbecsülhetetlen értékű
ANTOS (római) herceg, fejedelem, előljáró
ANZELM (germán) az istenség védelme alatt álló
ÁNYOS (görög-héber-latin) jelentése ismeretlen
APOR (magyar) nemzetségnév, kicsiny
APOSTOL (görög) követ, küldött, apostol
APRÓD (magyar) fegyverhordozó
ARCHI (germén) igazi, merész, hős férfi
ARCHIBALD (germán) igazi, merész hős férfi
ARÉTÁSZ (görög) keresztény királyok
ARIÁN (latin) hadriai
ARIEL (héber) Isten oroszlánja, Isten tűzhelye
ARION (görög) gyors, erős
ARISZTID (görög-latin) nemes származású
ARKÁD (görtig-latin) árkádiai
ÁRKOS (magyar) árok
ARLEN (ír-gall) biztosíték, zálog, ígéret
ARMAND (germán-francia) hadi férfi
ÁRMIN (latin) hadi férfi
ARMOND (germán) hadi férfi, nemes
ARNA (germán) sas, uralkodó
ARNOLD (germán) sas, uralkodó
ARNÓT (germán) sas, uralkodó
ÁRON (héber) ihletett, tisztánlátó, megvilágosodás, megvilágosított, hegyi lakos, kiemelkedő
ÁRPÁD (magyar) árpa
ARSZLÁN (török) oroszlán
ARTEMON (görög) ép, egészséges
ARTÚR (kelta-angol) erős, mint a szikla
ARVID (svéd) sas a viharban
ARZÉN (görög-latin) erőteljes, férfias
ASER (héber) szerencsés, kedvező
ASZTER (görög) csillag
ASZTRIK (germán) kőrisfából készült
ATÁD (török-magyar) apa
ATANÁZ (görög-latin) halhatatlan
ATILLA (hun-magyar) atyuska, apácska, szeretett apánk
ATLASZ (görög-arab) sima
ATOS (török-magyar) apa
ATTILA (hun-gót) atyuska, apácska, szeretett atyánk
AUGUSZT (latin) mágas rangú
AURÉL (latin) aranyos
AURÉLIÁN (latin) Aurelius nemzetséghez tartozó
AVENÁR (héber) apa, szövetének
AXEL (héber-dán-svéd) a béke atyja
AZÁR (héber-görög) akit Jehova segít
ABDA (héber) Isten szolgája
ABDÉEL (héber) Isten szolgája
ABDI (héber) isten szolgája

B

BÁCS (török-magyar) méltóságnév
BAGAMÉR (szláv-magyar) Isten, béke
BAJÁN (török-magyar) gazdag
BAJNOK (magyar) győztes
BALAMBÉR (hun)jelentése ismeretlen
BALÁZS (latin-magyar) királyi
BALDEMÁR (ófelnémet) merész, bátor, herceg, híres
BALDVIN (német-angol) bátor barát
BÁLINT (latin) erős, egészséges
BÁN (magyar) méltóságnév
BANDÓ (görög) férfi, férfias
BÁNK (magyar) méltóságnév
BÁNOS (magyar) méltóságnév
BARABÁS (görög-szláv) Abbasz fia, az atya fia
BARDÓ (germán-német) csatabárd, farkas
BARNA (arámi-héber-magyar) a vigasztalás fia
BARNABÁS (arámi-héber) a vigasztalás fia, a prófétai igéret fia, az építő intés fia
BARNETT (angol) nemes ember, vezető, vezér
BARS (magyar) bors
BARTAL (arámeus-görög-latin) Ptolemaiosz fia
BARTOLÓMEÓ (héber) szántóvető, földműves
BARTOS (héber) szántóvető, földműves
BÁRUK (héber) áldott, szent, boldog
BATÓ (magyar-germán) buzogány, bot
BÁTONY (magyar) jelentése ismeretlen
BÁTOR (török-magyar) a szó maga
BAZlL (görög-latin) királyi
BAZSÓ (görög-latin) királyi
BEATUS (latin) boldog
BECSE (török-magyar) kánya
BEDő (magyar) jelentése ismeretlen
BEKÉNY (magyar) jelentése ismeretlen
BEKő (magyar) jelentése ismeretlen
BÉLA (magyar-török-szláv-héber) belső rész, előkelő, világot elnyelő
BELIÁN (magyar) jelentése ismeretlen
BELIZÁR (germán) jelentése ismeretlen
BEN (héber) jobbkezem gyermeke
BENCE (latin) győztes
BENNI (latin) áldott, Istent dicsérő, ímádö
BENDEGÚZ (hun-magyar) jelentése ismeretlen
BENE (latin-magyar) áldott
BENEDEK (latin) áldott
BENETT (latín) áldott, Istent dicsérő, imádó
BÉNI (héber-magyar) a szerencse fia
BENIGNUSZ (latin) jóságos, kegyes, jóakaró
BENJAMIN (héber) a szerencse fia, jobb kezem fia, szerencsés, boldog
BENKE (latin-héber) áldott, szerencsés, boldog
BENKő (latin-héber) áldott, szerencsés, boldog
BENő (latin-héber) áldott, szerencsés, boldog
BERCEL (kabar-magyar-bolgár) bércen túli rész
BERENGÁR (germán) medve, lándzsa
BERÉNY (magyar) jelentése ismeretlen
BERG (germán) hegylakó
BERGER (francia) pásztor, juhász
BERISZLÓ (szláv-magyar) Pribina dicsőség
BERNÁRD (germán) zord, félelmetes mackó
BERNÁT (germán) erős, mint a medve
BERT (germán) nemes, fényes
BERTALAN (arámeus-görög) Ptolemaiosz fia
BERTOLD (germán) pompával uralkodó
BERTON (angol) jóhírű
BERTRAM (germán) ragyogó, holló
BESE (magyar) kánya
BOÁZ (héber) erős, vidámság, elbizakodottság, bátorság, gyorsaság, elevenség
BOD (magyar-török) ág, oldalág
BÁDOG (magyar) gazdag, boldog
BODONY (török-magyar) ág, oldalág
BODOR (magyar) göndör
BOGÁT (szláv-magyar) gazdag
BOGDÁN (szláv) Isten ajándéka
BONIFÁC (latin) a jó sors embere, jótevő
BÓNIS (latin) a jó sors embere, jótevő
BORBÁS (görög-szláv) az atya fia
BORISZ (orosz-bolgár) harcos
BORS (magyar) a szó maga
BOTÁR (magyar) jelentése ismeretlen
BOTOND (magyar) buzogányos harcos
BOTTYÁN (görög) jelentése ismeretlen
BOZSIDÁR (szláv) Isten ajándéka
BRONZON (angol) barna fiú
BRÚNÓ (ófelnémet) barna, barnamedve
BRÚTUSZ (latin) nehézkes, esetlen, együgyű
BUDA (magyar) a szó maga, településnév
BULCSÚ (magyar-török) búcsú, bocsátó, vérszerzódésben vért kibocsátó, vért keverő

C


CECIL (latin-francia) a Caecilius nemzetséghez tartozó férfi, vak
CECLIÁN (latin) a Caecilius nemzetséghez tartozö férfi, vak
CELESZTIN (latin) az égnek, Istennek szentelt
CÉZÁR (latin-etruszk) vág, hosszú, dús hajú
ClCERÓ (latin) bors
CIPÓRJÁN (latin) göndör hajú
CIPRIÁN (latin) ciprusi
CIRILL (görög-latin) az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt
CÍRUS (perzsa-görög-latin) uralkodó, Nap

Cs


CSABA (török-magyar) pásztor, kóborló
CSÁK (török-magyar) ütő
CSANÁD (magyar) jelentése ismeretlen
CSÁT (magyar) jelentése ismeretlen
CSATÁD (magyar) csata
CSATÁR (magyar-szláv) várjobbágy, pajzskészítő
CSATÓ (magyar) csat
CSEGő (magyar) jelentése ismeretlen
CSEKE (török-magyar) húzó, vivő
CSENGER (magyar) jelentése ismeretlen
CSÉPÁN (latin görög-szláv-német-magyar) virágkoszorú
CSEPEL (magyar) sarjadékerdő
CSOBÁD (török-magyar) pásztor, kóborló
CSOBÁN (török-magyar) pásztor
CSOMBOR (magyar) csombor
CSONGOR (török-magyar) vadászmadár

D


DAGOBERT (germán) ragyogó, mint a nap
DAGOMÉR (germán) híres, mint a ragyogó nap
DALBERT (óangol) büszke, kiváló
DALIBOR (cseh) jelentése ismeretlen
DALLASZ (kelta) gyakorlott, ügyes, szellemes
DALTON (óangol) völgyből való
DAMÁZ (görög) szelidítő, legyőző
DAMJÁN (görög-latin) a népbő1 származó, legyöző
DAMOS (görög-latin) a népböl számrazó, legyöző
DÁNIEL (héber) Isten a bírám, Isten bírója
DANILÓ (héber-szláv) Isten a bírám, Isten bírója
DÁNOS (héber-magyar) Isten a bírám, Isten bírója
DANTE (latin) kitartó, állhatatos
DÁRIUS (perzsa görög-latin) hatalmas
DARRELL (angol) közkedvelt, szeretett
DÁVID (héber) kedvelt, szeretett, összekötő, egyesítő, főember
DELI (magyar) dalia, vitéz
DELMÁR (latin) tengeri
DEMÉNY (görög-magyar) a népböl származó, legyőző
DEMETER (görög-latin-szláv) a föld istennőének ajánlott
DEMJÉN (görög-magyar) a népből származó, legyőző
DÉNES (görög) Dionüszosznak a bor és a szőlő istenének ajánlott
DENTON (angol) völgyből való
DEODÁT (latin) Istentől adott
DÉVALD (germán) nép + merész
DEZSÉR (latin-magyar) óhajtott, kívánt gyermek
DEZSő (latin-magyar) óhajtott, kívánt gyermek
DIOMÉD (görög) Istentől elhatározott, Isten akarata szerint való
DITMÁR (germán) nép + híres
DOMÁN (latin-szláv-kun-magyar) köd; Istenhez tartozó; Istennek szentelt
DOMICIÁN (latin) a Domitius nemzetséghez tartozó, legyőző, meghódító DOMINIK (latin-szláv) az Úré, Istené
DOMOKOS (latin) az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt
DOMONKOS (latin) az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt
DOMOS (latin) az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt
DONALD (skót-kelta) világ, hatalmas, bátor, férfias, a világ ura
DONÁT (latin) istentől ajándékozott
DORIÁN (angol) dór férfi
DORMÁN (besenyő) jelentése ismeretlen
DUKÁSZ (görög) vezér, vezető
DUSÁN (délszláv) lélek

E,É


ÉBEN (héber) kő, kőszikla
ÉBENÉZER (héber) a segitség kősziklája
EDBERT (óangol) kedvező, előnyös, sikeres
EDE (germán-német) birtokát megőrző
ÉDEL (ófelnémet) nemes, nemesi
ÉDELMÁR (óangol) nemes, híres
ÉDEN (héber) öröm helye
EDGÁR (ószász-angol) vagyon, dárda
EDIZON (angolszász) Ádám leszármazottja
EDMOND (germán) az öráklött birtokot megőrző
EDÖMÉR (kun) jelentése ismeretlen
EDVÁRD (germán) a birtokát megőrző
EDVIN (germán) az örökös barátja
EFRAIM (héber) kettős termés, kettős örökség, utódok, kétszeres termékenység
EGBERT (germán) kard + híres, fényes
EGMONT (germán) fegyver + védő
EGON (germán-ószász-középnémet) híres, fényes, fegyver
EGYED (görög-latin-magyar) pajzshordó
ELDON (német) tekintélyes
ELDVIN (angol) bölcs barát, tanácsadó
ELEAZÁR (héber) Istentöl megsegített
ELEK (görög-magyar) védő
ELEMÉR (finn-magyar) valaminek az eleje, vezetője
ÉLI (héber) felemelés, felmagasztalás
ÉLIÁS (héber-latin-görög) Jahve az én Istenem
ELIHU (héber) Isten az Úr
ELÍGIUSZ (latin) kiválasztott
ELIZEUS (héber) Isten a szabadulás, Isten az üdvösség
ELLÁK (hun) jelentése ismeretlen
ELMÁR (germán) mindenütt híres
ELMÓ (germán) mindenütt híres
ELőD (magyar) elsőszülött, ős
ELTON (angol) öreg faluból való
EMÁNUEL (héber) velünk az Isten
EMIL (latin) versengő, vetélkedő
EMILIÁN (latin) az Aemilius nemzetségből származó
EMőD (magyar) anyácska
ENDRE (német-szláv-magyar) férfi, férfias
ÉNEÁS (görög-magyar) a dicsért, a magasztalt, dicséretre méltó
ENGELBERT (germán) híres az angolok között
ENGELHARD (germán) vakmerő az angolok között
ÉNOK (héber) a fölszentelt, felajánlás, kezdő, gyakorlott, tanult
ÉNOS (héber) halandó
ERAZMUS (görög-holland) óhajt, kíván
ERHARD (germán) becsület + erős
ERIK (alnémet-északgermán) nagyrabecsült
ERMIN (német) nemes harcos
ERNÁK (hun)
ERNő (ófelnémet) komoly, határozott
ERNYE (török) férfí
ERVIN (germán) a hadsereg barátja, vadkan erejű jóbarát
ETE (magyar) a hetedik gyermek
ETELE (hun-magyar) atyuska, apácska, szeretett apánk
EUGÉN (görög-német) előkelő, nemes nemzetségböl való
EUSZTÁK (görög-latin) dús kalászú, termékeny
EUTIM (görög) nemes + tisztelet
ÉVALD (germán) jog és törvény szerint uralkodó
EVARISZT (görög) derék, ügyes, legjobb
EZÉKIÁS (héber) Isten megerősített
EZÉKIEL (héber) Isten erős, hatalmas; Isten erőssé tesz
EZRA (héber) segítő
ÉZSAIÁS (héber) Isten az üdvösség, az Úr segít
ÉZSAU (héber) szőrös, bozontos, nyers, durva

F


FÁBIÁN (latin) a Fabius nemzetséghez tartozó
FÁBIUSZ (latin) babtermelő, fabiai
FABÓ (latin-magyar) a Fabius nemzetséghez tartozó
FARKAS (magyar) a szó maga
FAUSZTUSZ (latin) szerencsés
FEDOR (görög-latin-német-orosz) Isten ajándéka
FELICIÁN (latin) boldog
FÉLIX (latin) boldog
FERDINÁND (germán) béke + merész
FERENC (latin-olasz) francia
FIDÉL (latin) hűséges
FILEMON (görög) barátságos, nyájas, szíves érzelmű
FILIBERT (germán) messze földön híres
FILOMÉN (görög) szeretett
FIRMIN (latin) szilárd jellemű
FLAVIÁN flatin) a Flavius nemzetséghez tartozó, szöke
FLORENTIN (latin) firenzei, florentiai, virágzó, tekintélyes
FLÓRIÁN (latin) virágos, virágzó
FLÓRIS (latin) virágos, virágzó
FODOR (magyar) göndör hajú
FOLKUS (magyar-német) nép + híres (francia-latin) vízityúk, szárcsa
FÓRlS virágos, virágzó
FORTUNÁT (latin) boldog
FRANSZISZ (német) szabad
FREDERIK (németj békés, nyugodt
FRIDOLIN (germán) Isten oltalma alatt álló
FREMONT (ófelnémét) szabad, kormányzó
FRIGYES (német-magyar) béke + hatalom
FÜLÖP (görög) lókedvelő

G


GÁBOR (héber) Isten embere, isten bajnoka
GÁBRIEL (héber) Isten embere, Isten bajnoka
GÁL (kelta-ír-római-magyar) kakas
GÁLOS (kelta-ír-római-magyar) kakas
GAMÁLIEL (héber) Isten megjutalmaz
GARA (török-magyar)héja
GARIBALD (ónémet) merész dárda (óangol) szerencsés gyarapodás
GÁSPÁR (perzsa-héber) kincset megőrző
GASZTON (germán) jelentése ismeretlen
GAZSÓ (perzsa-héber) kincset megőrzö
GEDEON (héber) harcos, vágó, romboló, fakidöntő, leverő, nagy harcos, pusztító
GEDő (héber-magyar) harcos, vágó, romboló, fakidöntő, leverő, nagy harcos, pusztító
GELÁZ (görög-latin) nevetős
GELLÉRT (német) gerely + kemény
GEMINIÁN (latin) iker
GERASZIM (görög-latin) tiszteletreméltó
GERÉB (szász-magyar) községi bíró
GERGELY (görög-latin) éberen őrködő
GERGő (görög-latin-magyar) éberen őrködő
GERJÉN (görög-német-magyar) legidősebb fiútesivér, elöljáró
GERMÁN (kelta-germán-latin) kelevéz + édestestvér
GEROLD (germán) dárda + hatalom
GERő (görög-latin-német) éberen őrködő, gerely + kemény
GERZSON (héber) az idegen, a száműzött
GÉZA (török-magyar) méltóságnév
GIDA (héber) nagy harcos, vágó, romboló, fakidöntő, leverő, pusztító
GILBERT (német) híres a szabad nemesek fiai között
GILGAMES (mezopotámiai) jelentése ismeretlen
GOBERT (germán-alnémet) Isten segítsége révén híres
GODVIN (német-angol-holland) Isten barátja
GORDON (skót-angol) dombrót való
GORGIÁS (latin) jelentése ismeretlen
GOTFRID (német) Isten oltalma alatt álló
GOTHÁRD (német) Isten segítségével erős
GOTLÍB (germán) Isten gyermeke
GRACIÁN (latin) kellemes, kedves, bájos
GREGORI (görög) éber, szemfüles
GUJDÓ (germán-német-román) erdőboől származó
GUSZTÁV (skandináv-német-svéd) a gótok támasza
GUSZTIN (latin) magas rangú
GÜNTER (német) a harcosok seregének vezére

Gy


GYÁRFÁS (görög-latin) idős férfi
GYÖRE (görög-latin-magyar) földműves, gazdálkodó
GYÖRGY (görög-latin) földműves, gazdálkodó
GYÖRK (görög-latin) földműves, gazdálkodó
GYULA (bolgár-török-magyar) méltóságnév, a nádor elődje

H


HANNÓ (ófelnémet) védelem
HARALD (germán) hadsereg + merész
HARIM (héber) lapos orrú
HARKÁNY (magyar) harkály
HARLÁM (orosz) örömtől ragyogó
HARRI (angol) körülkerített birtokán uralkodó
HARTVIG (germán) merész a harcban
HASSZÁN (arab) szép
HEKTOR (görög) uralkodó
HENRIK (germán) körülkerített birtokán uralkodó
HERBERT (germán) hadsereg + fény
HERMAN (germán) hadi férfi
HEROLD (germán) hadsereg + merész
HETÉNY (magyar) a hetedik gyermek
HILÁRIUSZ (latin) derűs, vidám, jókedvű
HILMÁR (német)a harcban hírnevessé vált
HIPPOLIT (görög-latin) a lovakat kifogó, eloldozó
HIRÁM (héher) a legnemesebb, magas rangú
HÓDOS (magyar) hódvadász
HOLLá (magyar) hollófekete hajú
HONORÁTUSZ (latin) tisztelt, tiszteletben álló, tiszteletre méltó
HONÓRIUSZ (latin) tiszteletre méltó
HONT (német-magyar) kutyatartó, kutyabarát
HORÁC (görög-latin-német) ifjú, virágzó
HÓSEA (héber) üdvözítés, üdvözítő
HUBA (magyar) jelentése ismeretlen
HUGÓ (germán-német) értelmes, intelligens
HUBERT (német) szelleme által kiváló
HUMBERT (német) ereje által ragyogó
HUNOR (török-magyar) népnév
HűMÉR (latin-magyar) hű, hűséges

I


IBRAHIM (arab-héber) minden nép atyja Id. Ábrahám
IBRÁNY (héber-török-magyar) a tömeg, a sokaság atyja
IGNÁC (latin) tűz
IGOR (skandináv) hős
ILÁRION (latin-görög) derűs, vidám, jókedvű
ILDEFONZ (germán) harcra kész
ILIÁN (görög-orosz) nap
ILLÉS (héber-latin-görög) ) Jahve az én Istenem, az Úr az én erősségem
ILMÁR (német-finn) a harcban hírnevessé vált
IMBERT (fríz) nagy, hatalmas + ragyogó
IMMÁNUEL (héber) Isten velünk van
IMRE (germán) hatalmas, híres, királyi
INCE (latin) senkinek sem ártó
IPOLY (görög) a lovakat kifogó
IRÉNEUSZ (görög latin) békés
ISTVÁN (görög-latin-szláv-német-magyar) virágkoszorú
IVÁN (héber-görög-latin-orosz-magyar) Isten kegyelme, Isten kegyelmes
IVÓ (germán-szláv) tiszafa
IVOR (ír-skót-velsz-ukrán-belorusz-magyar) úr, uralkodó
IZAIÁS (héber) Isten az üdvösség, az Úr segít
IZIDOR (görög) Ízisz egyiptomi istennő ajándéka
IZMAEL (héber) Isten meghallgat
IZMÁN (héber) hűséges férj
IZRAEL (héber) Isten harcosa, Isten uralkodjon, Isten fejedelme, az Úr hacol
IZSÁK (héber-görög-latin) nevetés
IZSó (héber) nevetés, szörös, bozontos, nyers, durva, Jahve gyarapítson

J


JÁClNT (görög-latin) a virág neve
JAKAB (héber) sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép
JÁKÓ (héber) sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép
JÁKOB (héber) sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép
JAKUS (héber) sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép
JÁNOS (héber-görög-latin) Isten kegyelme, Isten kegyelmes
JÁRFÁS (görög-latín) idős férfi
JÁZON (görög-német-magyar) gyógyulást hozó
JENő (görög-német-magyar) előkelő, nemes nemzetségből valbó
JEREMIÁS (héber-görög-latin) Isten fölemel, Isten magasztos, Jahve megalapoz
JEROMOS (görög) szent nevű
JOAKIM (héber) ) Jahve fölkelt, Isten felemel, megelevenít
JOÁB (héber) dicsőség az Úrnak
JÓB (héber) üldözött, megtámadott, gyűlölt, támadó, ellenség
JOEL (héber) Jahve az Isten
JOHANN (héber) Isten kegyes ajándéka
JÓNÁS (héber-görög-latin) galamb
JONATÁN (héber) Isten ajándéka
JORDÁN (héber) lefelé folyó
JÓSIÁS (héber) Isten megsegít, gyógyít, Jahve nyíl, akit az Úr támogat JÓTÁM (héber) Isten tökéletes
JOZAFÁT (héber) Jahve ítél
JÓZSEF (héber) Isten gyarapítson, ő megsokasít, összegyüjt, levon, elvesz
JÓZSIÁS (héber) Isten a védelmezőm
JÓZSUA (héber) akinek segítsége Istentőt való
JÓZSUÉ (héber) Isten szabadítás, segítség, üdvösség, nagylelkűség, az Úr segít, megment
JUKUNDUSZ (latin) kellemes ember
JULIÁN (latin) a JULIANUS alakváltozata, a Julius nemzetséghez tartozó, ragyogó, Jupiternek szentelt
JUSZTIN (latin) igazságos, igazságszerető
JUSZTUSZ (latin) igazságos, igazságszerető
JUTAS (török-magyar) faló, nyelő

K


KABOS (héber-latin-magyar) sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép
KADA (magyar) jelentése ismeretlen
KADOSA (magyar) jelentése ismeretlen
KAJETÁN (latin) gaetai
KÁLEB (héber) merész, bátor, indulatos
KÁLMÁN (török-magyar) maradék
KALVIN (latin) kopasz
KAMILL (latin) nemesi születésű, fiúgyermek, aki az áldozatoknál szolgál
KÁIN (héber) szerzemény, nyereség, tulajdon, alkotó, alapító, kovács, képmás
KÁN (héber-török-magyar) méltóságnév vagy szerzemény, nyereség, tulajdon, alkotó, alapító, kovács, képmás
KANDID (latin) fehér, fénylő, ragyogó
KAPLONY (török-magyar) tigris
KAPOLCS (török-magyar) jelentése ismeretlen
KARÁCSON (magyar) a szó maga
KARÁD (török-magyar) jelentése ismeretlen
KARDOS (magyar) a szó maga
KARION (görög) kariai
KARL (germán) ember, férfi
KÁRMAN (német-magyar) derék ember
KÁROLY (germán-latin-magyar) legény, fiú, karvaly, turul
KARSA (török-magyar) ölyv, sólyom, kánya, vércse
KARTAL (török-magyar) kánya, sas
KÁSZON (magyar) jelentése ismeretlen
KASSZIÁN (latin) a Cassius nemzetséghez tartozó
KAZIMIR (lengyel) békealapító, békebontó
KÁZMÉR (lengyel-magyar) békealapító, békebontó
KELED (magyar) jelentése ismeretlen
KELEMEN (latin) jámbor, szelíd
KELEN (latin) jámbor, szelíd
KEMENES (magyar) kemencés
KENDE (kazár-magyar) méltóságnév
KENÉZ (szláv-magyar) herceg
KERECSEN (magyar) kerecsencsólyom
KERÉNY (laün) lándzsás
KERESZTÉLY (latin-magyar) Krisztushoz tartozó, keresztény
KESZő (török-magyar) vágó, rész, darab, töredék
KEVE (magyar) kövecske
KEVIN (kelta) kedves, szíves, nemes, szelíd, finom
KILÉNY (kelta-magyar) szerzetes
KILIÁN (kelta) szerzetes
KILIT (görög) a kiválasztott
KIM (angol) bátor, nagyszerű, herceg
KIRILL (latin-görög) az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt
KLEOFÁS (görög) az apa dicsősége, hírneve
KLEON (görög) dicsőség
KLÉTUS (görög-latin) jó segítő
KOLBERT (óangol) kiváló tengerész
KOLOS (latin-magyar) nemzetségnév, az iskolához tartozó, tanító, tanuló
KOLEN (kelta) erős, izmos, fiatal, férfias
KOLUMBUSZ (latin) hímgalamb
KOLUMBÁN (latin) galamb
KONRÁD (német) merész + tanács
KONSTANTIN (latin) Constantius családjához tartozó, szilárd, állhatatos, következetes
KONT (magyar) jelentése ismeretlen
KOPPÁNY (török-magyar) méltóságnév
KORIDON (latin) Vergilius alkotta irodalmi név
KORIOLÁN (latin) Coriol helységből való
KORNÉL (latin) somfa, szarv, corneliusi
KORVIN (latin) holló
KÓSA (magyár) kos
KOZMA (görög-latin) dísz, ékesség, dicséret
KÖTÖNY (kun) élőlény hátsó része
KRISTÓF (görög) Krisztust hordozó
KRISZTIÁN (latin) Krisztushoz tartozó, keresztény
KUND (magyar) méltóságnév
KUNÓ (német) merész + tanács
KURT (némét) merész + tanács
KURSZÁN (török) vihar
KÜRT (török-magyar) vihar

L


LABORC (bolgár-török-szláv) hős párduc
LADOMÉR (szláv-bolgár-török) cselvető
LAJOS (germán-francia) hirnév + háború
LAMAR (ófelnémet) világhírű
LAMBERT (német) országszerte híres
LANTOS (magyar) a szó maga
LARION (latin görög) derűs, vidám, jókedvű
LÁSZLÓ (szláv) hatalom + dicsöség
LAUREN (latin) babérral koronázott
LÁZÁR (héber-görög-latin) Isten a segítőm
LÁZÓ (héber-görög-latin) Isten a segítőm
LEANDER (görög-latin) a nép fia
LEHEL (magyar) a szó maga
LÉL (finnugor-magyar) kürtös, kürtfúvó
LÉNÁRD (germán-német) erős, mint az oroszlán
LEÓ (görög-latin) oroszlán
LEON (görög latin) oroszlán
LEONÁRD (germán-német) hős, mint az oroszlán
LEONIDÁSZ (görög-dór) Leon nevű apától származó fiúgyermek
LEOPOLD (germán) merész a népben és a hadseregben, híres, hírneves
LESZTER (angol) a hadseregből való
LEVENTE (magyar) levő, létező
LÉVI (héber) szövetség
LIBERÁTUSZ (latin) felszabadított
LIBÉRIUSZ (latin) szabad
LIONEL (görög-latin-francia-angol) oroszlán
LIPÓT (germán) merész a népben és a hadseregben, híres, hírneves
LÍVIUSZ (latin) nemzetségnév, ólomszínű, kékes
LIZANDER (spártai-latin) jelentése ismeretlen
LORÁND (germán) vakmerőségével dicsőséget szerzett harcos
LÓRÁNT (germán) vakmerőségével dicsőséget szerzett harcos
LOTÁR (ófrank-német) hírneves harcos
LőRINC (latin) laurentumi, babérkoszorúval díszített
LUCIÁN (latin) Lucius családjából származó
LUDOVIK (német) híres a csatában
LUDVIG (német) híres a csatában
LÚClUSZ (latin) virradatkor született
LUKÁCS (latin) lucaniai férfi

M


MAGNUSZ (latin) nagy növésű, magas termetű
MAKABEUS (héber) kalapácsoló
MAKÁR (görög) boldog
MALAKIÁS (héber) angyal, Isten követe, küldöttje; az én küldöttem
MANASSÉ (héber) feledékeny, aki elfelejteti, pótlék, az elfelejtett ember
MANDEL (germán) mandula
MANFRÉD (német-normann) erélyes, férfias, védelmező
MANÓ (héber) velünk az Isten
MÁNUEL (héber) velünk az Isten
MARCELL (latin) Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt
MARCIÁN (latin) a Martius nemzetséghez tartozó
MARIÁN (latin) a Marius nemzetséghez tartozó
MÁRIÓ (latin-olasz) férfi, harcias
MÁRIUSZ (latin) férfi
MÁRK (latin-német) Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt, határvidék, erdő védője
MARKÓ (latin-német) Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt, határvidék, erdő védője
MÁRKUS (latrin-német) Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt, határvidék, erdő védője
MARÓT (szláv-magyar) Morva menti, morva
MÁRTON (latin) Mars istenhez hasonló, merész, bátor
MÁTÉ (héber) Jahve ajándéka
MÁTYÁS (héber) Jahve ajándéka
MAXIM (latin) nagy növesű, magas
MAXIMILIÁN (latin) nagy növesű, magas
MEDÁRD (latin-germán-német) hatalmas + erős
MEGYER (magyar) magyar
MENDEL (héber-német) velünk az Isten
MENYHÉRT (héber) királyi fény
METÓD (görög-latin) kutatás, nyomozás, csel, furfang
MIHÁLY (héber) Istenhez hasonló
MIKE (héber) Istenhez hasonló
MIKEÁS (héber-latin) kicsoda olyan, mint lsten?
MIKES (héber) Istenhez hasonló
MIKLÓS (görög-szláv) győzelem + nép
MIKÓ (héber) Istenhez hasonló
MIKSA (héber-szláv-magyar) Istenhez hasonló
MILÁN (szláv) kedves
MILOS (szláv)
MIRKÓ (déli szláv)
MIRON (görög) síró, kenet, illatos olaj
MISA (héber) aki szereti Istent
MÓR (latin) mór, szerecsen
MORGAN (velszi) nagy, világos, tiszta, tengeren született
MÓRIC (latin) mór, szerecsen
MÓZES (héber) a vízből kihúzött, kimentett, fiú

N


NÁNDOR eredete vitás, jelentése ismeretlen
NAPÓLEON (olasz) nápolyi
NÁTÁN (héber) Isten adta
NÁTÁNIEL (héber) Isten ajándéka
NÉMÓ (görög) völgyből való
NESZTOR (görög) mindig hazatérő
NIKANDER (görög-latin) győztes férfi
NIKÉTÁS (görög) győztes, diadalmaskodő
NIKODÉMUSZ (görög-latin) a hadinép legyőzője
NOÉ (héber) nyugalom, vigasztalás
NOEL (latin-francia) karácsonykor született
NORBERT (német) északi fény
NORMAN (angol) normann férfi, északi ember
NORTON (angol) északi
NORVARD (német) védekező az északi kapunál
NYÉK (magyar) gyepü, határvidék

O


OBADIÁS (héber) Isten szolgája
OBERT (ófelnémet) gazdag, vagyonos
ODILÓ (német) gazdag, vagyonos
ODISSZEUSZ (görög-latin-magyar) irodalmi név Homérosztól
ODÓ (német) egy jó ember gyermeke
ODORIK (latin) egy jó ember fia
OGUZ (török-magyar) nyíl
OKTÁVIÁN (latin) Octavius nemzetségéhez tartozó, nyolcadik gyermek
OLAF (skaridináv) az ősök ivadéka
OLIVÉR (latin) olajfaültető
OMÁR (héber-arab) hegylakó, földműves, hosszú életű
OMPOLY (latin-magyar) ampelumi
OND (török-magyar) tizedik gyermek
ORBÁN (latin) városi, római, finom, művelt, udvarias ember
ORBÓ (latin-szláv) városi, római, finom, művelt, udvarias ember + fűz
OREN (héber) fenyőfa, epekedik, sóvárog
ORESZTÉSZ (görög) hegyi lakó
ORFEUSZ (görög) árva, egyedüli, magányos
ORION (görög) irodalmi majd asztrológiai név
ORLANDÓ (német) vakmerő hős
ORMOND (német) tengerész
ORMOS (magyar) oromhoz hasonló, oromról származó
OROS (latin-magyar) városi, római, finom, művelt, udvarias ember, uracska
ORTON (óangol) tengerpartról való
ORVIN (óangol) lándzsás barát
OSZKÁR (germán) jó dárda (ír-kelta) szarvast kedvelő
OSZLÁR (kun) jász férfiak
OSSZIÁN (kelta) Macpherson által adott irodalmi név
OSZÁR (óango) Isteni dicsőség
OSZVALD (német) istenség + hatalom
OTISZ (görög) éles hallású
OTMÁR (német) vagyon + híres
OTTÓ (germán) gazdag, vagyonos
OTTOKÁR (germán-német) birtokot megőrző
OVÍDIUSZ (latin) juh
OZOR (török-magyar) úz férfi
OZSVÁT (német-magyar) isténség + hatalom

Ö


ÖDÖN (germán) az öröklött birtokot megőrző
őRKÉNY (török-magyar) férfi, hős, félelmet keltő
ÖRS (török-magyar) férfi, hős
ÖZSÉB (görög-latin) Istenfélő, jámbor

P


PÁL (latin) kicsi, kis termetű férfi
PALMER (latin) pálmatulajdonos, zarándok
PAMFIL (görög) közkedvelt
PANTALEON (görög) könyörületes, oroszlán
PÁRIS (görög) mitológiai névadás
PASZKÁL (latin-görög-héber) húsvét
PATONY (magyar) jelentése ismeretlen
PATRÍCIUS (latin) rómainak született nemes
PATRIK (latin) rómainak született nemes
PÁZMÁN (német-magyar) jobb, férfi
PEDRÓ (görög-spanyol) kő, kőszikla
PELÁGIUSZ (görög-latin) tengerész, tengeri utazó
PEILEGRIN (latin-magyar) jövevény, zarándok
PENTELE (görög-magyar) könyiörületes, oroszlán
PERIKLÉSZ (görög) nagyon híres
PÉTER (héber-görög-latin) kőszikla
PETő (héber-görög-latin) kőszíkla
PETRÓNIUSZ (latin-etruszk) edzett férfi, ürü
PETÚR (héber-görög-latin) kőszikla
PIUSZ (latin) szelíd, jámbor, kegyes, béketűrő
PLACID (latin) szelíd, csendes, békés, barátságos
POLIDOR (görög) adakozó, bőkezű
PONGOR (görög-latin-magyar) minden erő, hatalom
PONGRÁC (görög-latin) minden erő, hatalom
PRÍMUSZ (latin) elsőszülött fiú

R


RABÁN (ófelnémet) holló
RADAMESZ (egyiptomi)
RADOLF (óangol) jogtanácsos, ügyvéd, farkas
RADOMÉR (szláv-magyar) vidám + béke
RAFAEL (héber) Isten meggyógyit
RÁFIS (héber) Isten meggyógyít
RAJMUND (germán-német) okos védö
RAJNALD (német) aki a tanácsban tevékenykedik
RALF (angol) oltalmazott, védett
RAMÓN (germán-spanyol) okos védelmező
RÁPOLT (német) merész tanácsadó
RAUL (germán-francia) dicső farkas
RAZMUS (görög-latin-német) óhajt, kíván
REDMOND (tenton-germán) vezető, védő, oldalmazó
REGINALD (német) aki a tanácsban tevékenykedik
REGő (magyar)
REJNHOLD (német) aki a tanácsban tevékenykedik
REMIG (latin) hajós, evezős
RENÁTÓ (latin-olasz) újjászületett
RENÉ (francia) újjászületett
REZSÖ (magyar) ismeretlen jelentésú
RICHÁRD (német) erős fejedelem
RÓBERT (gérmán-német) fényes hírnév
ROBIN (germán-német-francia-angol) fényes hírnév
ROBINZON (óangol) fényes hírnév
RODION (görög) rózsa
RODRIGÓ (germán-spanyol) híres uralkodó
RÓKUS (latin-germán) jelentése ismeretlen
ROLAND (német) vakmerő hős
ROLF (germán-német) dicső farkas
ROMÁN (latin) római, latin férfi
RÓMEÓ (olasz) Rómába zarándokló
RONALD (német) erős uralkodó
RUBEN (héber) íme, fiú!
RUDOLF (germán-német) dicső farkas
RÚFUSZ (latin) vörös
RUPERT (germán-német) fényes hírnév
RUSZLÁN (török-tatár-orosz) oroszlán
RUSZTEM (perzsa) vidéki

S


SALAMON (héber) békés, szelíd
SÁMSON (héber) nap fia, fényes, erős, napos
SAMU (héber) Isten meghallgatott
SÁMUEL (héber) Isten meghallgatott + Isten neve
SÁNDOR (görög-olasz-német) az embereket v. emberek ellen oltalmazó
SAUL (héber) kért, kikövetelt
SEBES (magyar-latin) gyors, magasztos, felséges
SEBESTYÉN (latin-görög) magasztos, felséges
SEBő (latin-héber-görög) magasztos, felséges
SEDÉKIÁS (héber) Isten igazsága
SELDEN (angol) szirti, völgyből való
SELTON (óangol) városszéli
SEMJÉN (héber-magyar) meghallgattatás
SIMEON (héber) meghallgattatás
SIMON (héber) meghallgattatás
SION (hébér) erősség, vár, hegy
SOLT (török-magyar) méltóságnévből személynév és helynév
SÓSLYOM (magyar) a szó maga
SOMA (magyar) som
STEFÁN (görög) korona
SURÁNY (török-magyar) méltóságnév

Sz


SZABIN (latin) szabinok népéhez tartozó
SZABOLCS (magyar) jelentése ismeretlen
SZALÓK (török-magyar) jelentése ismeretlen
SZALVÁTOR (latin) megváltó, üdvözítő
SZALVIUSZ (latin) sértetlen, ép
SZANISZLÓ (szláv) állandó dicsőség
SZEBASZTIAN (görög) tisztelt, nagyrabecsült
SZECSő (magyar) jelentése ismeretlen
SZELIM (héber-arab) szelíd
SZEMERE (magyar-török) kistermetű, rontó, pusztitó
SZERÁF (héber-német) tündöklö, nemes
SZERÉNUSZ (latin) derűs, vidám
SZERGIUSZ (latin) megőrző, gondozó, felügyelő, vigyázó
SZERVAC (latin-német-magyar) megszabadított
SZEVÉR (latin-török-magyar) komoly, szigorú, mormota
SZIGFRID (germán) győzelem + béke
SZIGMUND (tenton-germán) a győztes védelmező
SZILÁRD (magyar) CONSTANTIUS fordítása (latin) constantiusi, szilárd, állhatatos, következetes
SZILVESZTER (latin) erdei, erdő mellett lakó
SZILVIUSZ (latin) erdő
SZÍRIUSZ (latin) szíriuszi
SZOFRON (görög) értelmes, okos, helyesen gondolkodó
SZÓKRATÉSZ (görög) szerencse, erő
SZÓLÁT (szláv-magyar) jelentése ismeretlen
SZOLÓN (ógörög) bölcs, okos
SZÓRÁD (szláv) jelentése ismeretlen
SZOVÁT (szláv-magyar) jelentése ismeretlen
SZÖRÉNY (latin-török-német-magyar) komoly, szigorú mormota
SZTANISZLÁV (szláv) dicsőséges

T


TADDEUS (héber) bátor szívű, elszánt, merész
TÁDÉ (héber-német) bátor szívű, elszánt, merész
TAKSONY (török-magyar) jóllakott, elégedett, vad, kegyetlen, féktelen, szilaj
TALBOT (angol) véreb
TAMÁS (arameus-görög) iker, csodálatos
TANKRÉD (normann germán) gondolkodó, tanácsadó
TARÁZ (görög) zavarba ejtő, nyugtalanító
TARCAL (kun-magyar) jelentése ismeretlen
TARDOS (magyar) kopasz
TARJÁN (török-magyar) méltóságnév
TÁRKÁNY (kabar) kovács
TARZÍCIUSZ (görög-latin) bátor
TAS (török-magyar) kő, megtelt, jóllakott
TASZILÓ (olasz) jelentése ismeretlen
TEÓ (görög-német) Isten ajáridéka
TEOBALD (német) nép + merész
TEODOR (görög-német) Isten ajándéka
TEOFIL (görög-latin) Isten kedveltje, Istent szerető
TERENSZ (latin) gondozó, érzékeny, gyenge, kényes, felügyelő
TÉTÉNY (török-magyar) fejedelem
TÉZEUSZ (görög) alapító, törvényhozó
TIBÁD (német) nép + merész
TIBOLD (német) nép + merész
TIBOR (latin) tiburi
TlBORC (latin) tiburi
TIHAMÉR (magyar-szláv) csendet kedvelő
TIMON (görög-frfz) tisztelt, megbecsült, nép, férfi
TIMÓT (görög-latín) Isten becsülője
TIMUR (török) vas
TIRZUSZ (görög-latin) növényszár, kocsány, bot
TITUSZ (latin) tisztelt, mezei galamb
TIVADAR (görög-latin) Isten ajándéka
TÓBIÁS (héber-latin) Jahve jó
TÓDOR (görög-német) Isten ajándéka
TOMAJ (magyar) nemzetségnév
TOMOR (török-magyar) vas
TÖHÖTÖM (török-magyar) fejedelem
TÖMÖR (török--magyar) vas
TRIATÓM (latin-kelta-francia) szomorú
TUDOR (velszi) Isten ajándéka

U


UBUL (görög-magyar) jelentése ismeretlen
UGOD (szlovák-magyar) magyar nemzetségnév
UGOR (szlovák-magyar) magyar
UGRON (szlovák-magyar) magyar
ULÁSZLÓ (latin-szláv) jelentése ismeretlen
ULRIK (német) öröklött birtokán uralkodó
UPOR (magyar) jelentése ismeretlen
URBÁN (latin) városi, római, finom, művelt, udvarias
URIÁS (héber) Jahve az én világosságom
URIEL (héber) Jahve által felvilágosított, tisztánlátó
UROS (magyar) uracska
UZOR (török-magyar) úz
UZIEL (héber) Isten az én erősségem

V


VAJK (török-magyar) gazdag
VALDEMÁR (germán) uralom + hírnév
VALDÓ (ófelnémet) uralkodó
VALENTIN (latin) erős, egészséges
VALÉR (latin) erős, egészséges
VALTER (német) uralkodó sereg
VALTON (óangol) városi lakos
VÁRKONY (török-avar-magyar) egy avar népcsoport török neve
VARSÁNY (albán-magyar) népnév
VÁZSONY (magyar) jelentése ismeretlen
VENCEL (szláv-német) koszorú, dicsőség
VENDEL (német) a vandálok népéhez tartozó
VERNER (német) megőrzés, sereg
VERSÉNY (magyar) varsa, halfogó szerszám fiókja
VID (német-germán-román-délszláv) erdőből származó
VIDA (német-germán-román-délszláv) erdőből származó
VIDOR (magyar) vidám
VIDOS lásd VID
VIKTOR (latin) győző, győztes
VILIBALD (német) akaraterős + merész
VILMOS (latin-germán) erős akaratú védelmező
VIMMER (óangol) híres a csatában, harcos
VINCE (latin) győztes
VITÁLIS (latin) életerős, eleven
VITÉZ (magyar) a szó maga
VITOLD (német) az erdőben uralkodó
VITUS (latin) szíves, készséges, jóindulatú, szófogadó
VLADIMÍR (szláv) hatalom + béke
VLADISZLAV (ószláv) dicsőséges uralkodó

X


XAVÉR (baszk-spanyol) xavéri
XENOSZ (görtig) erős

Z


ZÁDOK (héber) igazság, igazságos
ZÁDOR (szláv-magyar) erőszakos
ZÁGON (szláv-magyar) dűlő mögötti terület
ZAJZON (magyar) jetentése ismeretlen
ZAKARIÁS (héber) Jahve emlékezik
ZAKEUS (héber) igazságos, ártatlan
ZALÁN (török-magyar) dobó, ütő
ZÁMOR (magyar) szántó
ZARÁND (magyar) arany
ZARED (héber) leselkedő
ZDENKÓ (latin-szláv) Sidon városából való
ZEBÁDIÁS (héber) Isten ajándéka
ZEBULON (héber) lakás, lakóhelyek, Zebulon törzséből származó
ZEKő (magyar) jelentése ismeretlen
ZERIND (magyar) szerb
ZÉTÉNY (magyar) jelentése ismeretlen
ZOÁRD (tűrk-magyar) jelentése ismeretlen
ZOBOR (szláv-magyar) gyülekezés
ZOLTÁN (török-magyar) fejedelem
ZOMBOR (szláv-magyar) bölény
ZORÁN (délszláv) hajnal
ZOTMUND (germán) erős, gyors, merész, védelmező, pártfogó
ZURIEL (héber) Isten az én kősziklám

Zs


ZSIGMOND (germán) győzelmes védő
ZSOLT (magyar) méltóságnév
ZSOMBOR (bolgár-török-magyar) bölény

Női utónevek:

A,Á


ABÉLIA (latin) tölcséres virágú díszcserje
ABIGÉL (héber) az apa öröme
ADA (héber) felékesített, szép (germán) nemes
ADABELLA (héber) felékesített, szép (olasz-spanyol) szép
ADALBERTA (germán) nemes fény
ADÉL (germán-francia) nemes
ADELAIDA (német-francia-angol-latin) nemes
ADELINA (germán) nemes
ADELINDA (német-latin) nemes kígyó, pajzs
ADINA (héber-német) felékesített, szép
ADOLFA (ógermán) nemes farkas
ADOLFINA (ógermán) nemes farkas
ADRIA (latin) hadriai, a tenger asszonya
ADRIÁNA (latin) hadriai
ADÓNIA (görög) uram Jahve, akinek az ura Jahve
ADRIENN (francia) hadriai
AGÁTA (görög) a jó
AGNELLA (latin) bárányka
ÁGNES (görög) szent, tiszta, szemérmes, érintetlen, szűzies, tartózkodó AGNÉTA (görög-latin) szent, tiszta, szemérmes
ÁGOSTA (latin) fennséges, fennkölt, magasztos uralkodó
ÁGOTA (görög-magyar) a jó
AIDA (etióp) irodalmi névadás
AILEN (görög) fény, világosság
AJÁNDÉK (magyar) Isten örömet szerző ajándéka
AJNA (finn) szépség, báj, kedvesség, Isten kegyelme
AJNÁCSKA (magyar) nyilazó leány
ALBERTA (germán) nemes, fényes
ALBERTINA (germán) ragyogó, nemes
ALDA (olasz) nemes
ÁLDÁSKA (magyar) áldás, áldott
ALDISZ (óangol) a legidősebb házból való
ALÉNA (héber-német) torony, bástya
ALETTA (német-olasz) nemes
ALEXA (görög-latin) harcra kész, az embereket oltalmazó
ALEXANDRA (görög-latin) harcra kész, az embereket oltalmazó
ALEXANDRINA (görög) a férfias lelkű segítőtárs
ALEXIA (görög-latin) a férfias lelkű segítőtárs, védő
ALFONZA (germán) nemes, készséges
ALFONZINA (germán) nemes, készséges
ALFRÉDA (germán) tündér, tanács
ALICIA (francia-spanyol) jelentése ismeretlen
ALIDA (germán) nemes természetű
ALINA (arab) fenséges, fennkölt (germán) nemes
ALINKA (arab) fenséges, fennkölt (germán) nemes
ALINDA (germán) nemes pajzs
ALIZ (héber-germán-francia-angol) nemes, harcos, Isten az én esküvésem, bölcs
ALMA (germán) erőfeszités a harcban + védelem (latin) tápláló, fölfrissítö, életet adó (angol) almai csata
ALVINA (germán) nemes barát
AMÁBEL (latin) szeretetreméltó
AMADEA (latin) szeresd az Istent!
AMADIL (spanyol) kedves, szeretett
AMÁLIA (germán) védelem, az Amálok gót kírályi családjához tartozó
AMANDA (latin) szeretetreméltó
AMARANTA (görög) hervadhatatlan
AMARILLA (görög-latin) fényes
AMARILLISZ (görög-latin) fényes
AMÁTA (latin) kedves, szeretett
AMÁZIA (latin) kedves, akit az Úr megerősít, az Úr erős, Istennél az erő
AMBRÓZIA (göróg) halhatatlan
AMÉLIA (germán-angol) védelem, az Amálok gót királyi családjához tartozó AMELITA (görög-latin-olasz) gondtalan
AMETISZT (görög-latin) a részegséget megakadályozó, nem részeg
AMINA (germán-olasz) védelem
ANASZTÁZIA (görög) a feltámadott
ANCI (héber-magyar) kegyelem
ANDREA (latin) férfias
ANETT (héber-francia) báj, finomság, kegyelem
ANETTA (héber-latin-olasz) báj, finomság, kegyelem
ANGÉLA (görög-latin) angyal, követ, hírnök
ANGELIKA (latin) angyali, angyalhoz hasonló
ANGELINA (latin-görög) angyal, követ, hírnök
ANGYALKA (görög-latin-magyarj angyal
ANIKÓ (héber-székely) bájos, kedves, Isten kegyelme
ANITA (héber-apanyol) kegyelem
ANNA (héber) kegyelem, Isten kegyelme, kellem, báj, kecsesség
ANNABELLA (latin-angol-skót) szeretetreméltó
ANNAMÁRIA (héber-görög-latin) kegyelmezett
ANTIGONÉ (görög) nemzetsége által kiváló, kiemelkedő
ANTONELLA (latin-olasz) herceg, fejedelem, elöljáró
ANTÓNIA (latin) herceg, fejedelem, elöljáró
ANTONIETTA (latin-olasz) herceg, fejedelem, elöljáró
ANZELMA (latin) az istenség védelme alatt álló
ARABELLA (spanyol) kis arab nő (skót) szeretetreméltó
ARANKA (latin-magyar) arany
ARANY (magyar) aranyos, aranyműves
ARIADNÉ (görög) nagyon tiszteletre méltó, szent
ARIANNA (latin-olasz) nagyon tiszteletre méltó, szent
ARIELLA (latin-olasz) Isten oroszlánja, lsten tűzhelye
ARIKA (török) jelentése ismeretlen
ARMANDA, ARMANDINA (latin-germán-francia) hadba menő
ARMINA (ófelnémét) hadba menő
ARNOLDA (latin) sas, uralkodó
ÁRVÁCSKA (magyar) a virág neve
ASZPÁZIA (görög) kedvelt
ATALA (héber) Isten fenséges
ATALANTA (görög) mondai névadás
ATÁLIA (héber) Isten fenséges
ATANÁZIA (görög-latin) halhatatlan
AUGUSZTA (latin) fenséges, fennkölt
AUGUSZTINA (latin) fenséges, fennkölt
AURA (latin-angol) aranyos
AURÉLIA (latin) aranyos
AVARKA (magyar) avar
AZÁLEA (latin-magyar) a virág neve

B


BABETT (héber-görög-német-francia) idegen, külföldi
BARBARA (görög) idegen, külföldi nő
BÁRSONYKA (magyar) bársonyos
BEÁTA (latin) boldog
BEATRICE (latin) örömöt hozó
BEATRIX (latin) boldogságot hozó
BEGÓNIA (latin-magyar) a virág neve
BÉKE (magyar) béke
BELINDA (germán) kígyó
BELLA (olasz-spanyol) szép
BENÁTA (latin) áldott
BENEDETTA (latin) áldott
BENEDIKTA (latin) áldott
BENIGNA (latin) jóságos, kegyes, jóakaró
BERENIKÉ (görög-makedón) győzelmet, diadalt hozó
BERILL (középind-óind-angol) tengerzöld színű, indiai drágakő
BERNADETT (germán-francia) erős
BERNARDA (germán-latin) erős, mint a medve
BERNISZ (görög) győzelmet hozó
BERTOLDA (germán-latin) pompával uralkodó
BETTA, BETTINA (Babett, Berta, Erzsébet)
BIANKA (latin-spanyol-olasz) fényes, ragyogó, tiszta
BIBIÁNA (latin) élő, eleven
BÍBORKA (magyar) bibor
BLANDINA (latin) hízelgő, kedves, barátságos, szíves, nyájas
BLANKA (középlatin-spanyol) fényes, ragyogó, tiszta
BOGÁRKA (magyar) a szó maga
BOGÁTA (szláv-magyar-latin) gazdag
BOGLÁRKA (magyar) fémveretes, ékköves, gyöngyös, zománcos, gomb alakú építmény, virágnév
BOGÁTA (szláv-latin) gazdag
BOGLÁRKA (magyar) fémveretes, ékköves, gyöngyös, zománcos, gomb alakú építmény, virágnév
BOJÁNA (szláv-latin)
BOLDA (magyar) boldog
BORBÁLA (görög-magyar) idegen, külföldi nő
BORISKA (görög-magyar) Borbála változata
BORÓKA (görög-magyar) Borbála változata
BORSIKA (magyar) borsika virág
BRIGITTA (óir) erős, erényes

C


CECÍLIA (latin) a Caecilius nemzetséghez tartozó, vak
CELERINA (latin) gyors, sebes, serény
CELESZTA (latin) az égnek, Istennek szentelt
CELESZTINA (latin) az égnek, Istennek szentelt
CÉLIA (latin-indoeurópai) a Caecilius nemzetséghez tartozó
CELINA (latin) a Caecilius nemzetséghez tartozó
CEZARINA (latin) hosszú, dús hajú, vág
CICELLE (latin-magyar) a Caecitius nemzetséghez tartozó
CIKLÁMEN (magyar) a virág neve
CINNIA (latin-magyar) rézvirág; sárga, piros, lila virágú dísznövény
CIPRIÁNA (latin) ciprusi
CIPPÓRA (héber) madár
CIRILLA (latin) az Úrhoz, Istenhez tartozó, Istennek szentelt

Cs


CSENDIKE (magyar) csendes
CSENGE (magyar) jelentése ismeretlen
CSEPERKE (magyar) csiperke
CSILLA (magyar) csillog, csillag, káka, nád hajtása - Vörösmarty Mihály névalkotása
CSILLAG (magyar) a szó maga

D


DAFNÉ (görög) babérfa
DÁLIA (svéd) a virág néve, Andreas Dahl svéd botanikusról
DALIDA (olasz-francia) művésznév
DALMA (magyar) Vörösmarty Mihály által a "dal" szóból képzett név
DANIELLA (héber-latin-olasz) Isten a bírám
DARINKA (szláv-magyar) ajándékocska
DEA (latin) Istentől adott, istennő
DEBÓRA (héber) méh
DÉLIBÁB (magyar) a szó maga, délibáb szépségű és annak örömét ígérő
DELILA (héber) epedő, sóvárgó, finom, érzékeny
DELINKE (magyar) szép termetű, deli; nimfa
DEZDEMÓNA (görög) boldogtalan
DÉZI (angol) százszorszép, margaréta
DEZIDERÁTA (görög-latin) kívánt, óhajtott (gyermek)
DIÁNA (görög) ragyogó, erdők, vadászat, fény, szülés istennője
DINA (héber) ítélet
DITTA (hébér) Judeából származó nő (germán) gazdag + harc
DOLLI (görög-angol) Isten ajándéka
DOMINIKA (latin) az Úrhoz, Istenhez tartozó, az Istennek szentelt, vasárnap született
DOMITILLA (latin-olasz) a Domitius nemzetséghez tartozó, legyőző, meghódító
DONÁTA (latin) Istentől ajándékozott
DONATELLA (latin-olasz) Istentől ajándékozott
DONNA (olasz) hölgy, úrinő
DÓRA (görög-latin) Isten ajándéka
DORINA (görög-latin) Isten ajándéka
DORISZ (görög-angol) lándzsa, Isten ajándéka
DORKÁS (görög) gazella, őz
DOROTTYA (görög-latin-magyar) Isten ajándéka
DÖNÍZ (görög-francia) Dionűszosz istennek ajánlott
DULCINEA (spanyol) édes

E,É


ÉDA (germán) nemesi származású; birtok, javak, szerencse, boldogság
EDDA (germán) nemesi származású; boldogság, birtok, javak, szerencse
EDINA (germán-latin) hedini; állatbár, bunda
EDIT (germán) öröklött birtok, örökség, vagyon, harc, gazdag + harc
EDNA (héber) ?Éden?
ÉDUA (kun) a hold fölkel
EDVARDA (germán-latin) a birtokát megőrző
EDVINA (latin-germán) az örökös barátja
EGBERTA (germán-latin) kard + híres, fényes
ELEKTRA (görög) arany + ezüst ötvözet, borostyánkő
ELENA (görög) fény, világosság
ELEONÓRA (arab) Isten az én világosságom
ÉLETKE (magyar) a szó maga: életem
ELIÁNA (héber-francia-latin) Jahve az én Istenem
ELINA (görög-spanyol-olasz) nap, hold szépsége, fény, világosság
ELIZ (héber-német) Isten az én esküvésem
ELIZA (héber-német) Isten az én esküvésem
ELLA (héber-német-magyar). Isten az én világosságom, esküvésem
ELLINA (szláv) hellén, görög
ELMA (latin) tápláló, életet adó (görög) kellemes (germán) erőfeszítés, védelem
ELMIRA (arab-spanyol) fenséges, fennkölt, hercegnő
ELVIRA (nyugati-gót) akit az ereklye megvéd (arab-spanyol) fenséges, fennkölt, hercegnő
ELZA (héber-német) Isten az én esküvésem
EMANUÉLA (héber-latin) velünk az Isten
EMERENCIA (latin) érdemekben gazdag
EMERITA (latin) érdemes
EMESE (magyar) anyácska
EMÍLIA (latin) versengő, vetélkedő
EMILIÁNA (latin) az Aemilius nemzetségböl származó
EMMA (germán-német) hermion néptörzshöz tartozó, irmin, germán istenség
EMőKE (magyar) anyatejjel táplált újszülött, bébi
ENCIÁNA (latin-német) a gentiana, ill. tárnics szavak fordítása kék virágú növény
ENID (kelta-walesi-angol) élet, lélek
ENIKő (magyar) ünő, szarvastehén
ENNA (fríz) kard
EPERKE (magyar) a szó maga, gyümölcsnév
ERIKA (germán) nagyrabecsült
ERINA (görög-szláv) béke
ERMELINDA (germán) hermion néptörzshöz tartozó; hársfa, hársfából készült pajzs
ERNA (ófelnémet) komoly, határozott, különösen a harcban
ERNELLA (ófelnémet-olasz) komoly, határozott
ERNESZTA (ófelnémet) komoly, határozott
ERNESZTINA (ófelnémet) komoly, határozott
ERVINA (germán-latin) a hadsereg barátja, vadkan erejű jóbarát
ERZSÉBET (héber) Isten az én esküvésem
ESTILLA (latin-magyar) a tenger csillaga
ESZMERALDA (görög) ragyogó, csillogó, smaragd
ESZTELLIA (latin-spanyol) a tenger csillaga
ESZTER (héber) mirtusz (perzsa) csillag, bájos, fiatal lány
ETA (magyar) ETELKA, ETELE: anyácska, anyuska
ETEL (angol-magyar) nemesi származású
ETELKA (magyar) Dugonics András névalkotása, ETELE: anyácska, anyuska
EUFÉMIA (görög) a jót emlegető, szerencsét kívánó, jó hírnévnek örvendő
EUGÉNIA (görög-latin-német) előkelő, jeles nemzetségböl való
ÉVA (héber) élet, életet adó nő
EVELIN (francia-angol Éva) élet, életet adó nő (kelta-gael) EIBLIN, kellemes, kedves, tetszetős, jókedvű
EVELINA (héber-latin-francia-angol) élet, életet adó nő (kelta-gael) kellemes
EVETKE (magyar-székely) mókus

F


FABIÁNA (latin) a Fabius nemzetséghez tartozó
FANNI (latin-olasz-angol) francia (görög-latin-szláv-német) virágkoszorú
FATIMA (arab) jelentése ismeretlen (portugál) Fatima községből való
FATIME (arab) jelentése ismeretlen (portugál) Fatima községből való
FAUSZTINA (latin) szerencsés
FEDÓRA (görög-latin) Isten ajándéka
FÉDRA (latin) jelentése ismeretlen
FEHÉRKE (magyar) a szó maga
FELÍCIA (latin) boldog
FELICIÁNA (latin) boldog
FERNANDA (germán-spanyol-latin) béke + merész
FIAMETTA (olasz) lángocska
FIDÉLIA (latin) hűséges
FIFI (héber) hozzátesz, hozzáad
FILIPPA (görög-latin) lókedvelő
FILOMÉLA (görög) éneklést kedvelő, dalos kedvű, fülemüle, csalogány
FILOMÉNA (görög-olasz) éneklést kedvelő, dalos kedvű, fülemüle, csalogány
FILOTEA (görög) az Istent szerető nő
FIORELLA (olasz) virágocska
FIANNA (ír-gall) vörös hajú
FLÁVIA (latin) a Flavius nemzetséghez tartozó
FLÓRA (latin) a virágok és a tavasz istennője, virág
FLORENCIA (latin) virágzó, hatalmas, tekintélyes, kitűnő
FLORENTINA (latin) virágzó, tekintélyes, firenzei
FLORINA (latin) tekintélyes, virágzó, hatatmas, virágos
FRANCISKA (latin) francia
FRIDA (német) béke, védelem, körűlkerített terület
FRIDERIKA (német) béke + hatalom
FRUZSINA (görög-magyar) vidám
FULVIA (latin) sárga, sötétszőke
FÜRTIKE (magyar) fürtvirág
FÜZIKE (magyar) a szó maga, növénynév

G


GABRIELLA (héber-latin) Isten embere, Isten bajnoka
GAJÁNA (orosz) föld
GALAMB (latin-magyar) a szó maga
GALATEA (görög) tejfehér bőrű nő
GALINA (görög-orosz) nyugalom, csend, béke
GARDÉNIA (latin) a növény neve
GAZELLA (latin) gazella, antilop
GEMELLA (latin) leánygyermek az ikrek között
GEMMA (latin) bimbó, egy szem gyümölcs, drágakő, gyöngy, pávaszem
GÉNIA (görög-latin-német) előkelő, jeles nemzetségből való
GENOVÉVA (germán) szövőnő, asszony
GEORGINA (görög-latin) földműves, gazdálkodó, dália, gyöngyike
GERDA (germán) ág, vesszö, karcsú, dárda, bekerített hely
GERLE (magyar) galamb
GERTRÚD (germán) a dárdák varázslónője
GILBERTA (német-latin) híres a szabad nemesek gyermekei között; gieseli
GILDA (görög-latin-germán) pajzshordó
GINA (latin-német-magyar) királynő, tanács földműves, gazdálkodó
GITTA (óír-német) erős, erélyes
GIZELLA (ófélnémet) női túsz, női kezes, idegen udvarban nevelkedő leány
GLENDA (bizonytalan) a völgyből való
GLÓRIA (latin) dicsőség
GREGORIA (latin) éber, körültekintő
GRÉTA (babiloni-görög-német-magyar) gyöngy, tenger leánya, világosság gyermeke
GRIZELDA (germán) szürke + harc
GRIZELDISZ (germán) szürke + harc
GUNDA (német) nemzetség + harc GYőNGYI (magyar) gyöngy, gyöngyvér

Gy


GYOPÁRKA (magyar) a szó
GYÖNGYI (magyar) gyöngy, gyöngyvér
GYÖNGYVÉR (magyar) gyöngytestvér
GYÖNGYVIRÁG (magyar) a szó
GYÖRGYI (magyar) dália, gyöngyike, földműves, gazdálkodó

H


HÁGÁR (héber) bujdosó, menekült
HAJNA (magyar) hajnal
HAJNALKA (magyar) hajnalpír
HANGA (magyar) dísznövény
HANNA (héber) Isten kegyelme, Isten kegyelmes
HARMATKA (magyar) harmat
HAVASKA (magyar) tavaszi virág, fehér nárcisz
HEDDA (német) harc
HEDVIG (német) harc
HÉLA (görög-német-lengyel) nap, hold
HELÉN (görög-angol-francia) nap, hold
HELÉNA (görög) nap, hold szépségű
HELGA (germán) egészséges, boldog
HELKA (magyar) balatoni regében szereplő tündér neve
HELLA (német-germán) egészséges, boldog
HELMA (ófelnémet) sisak, védelem
HELZA (héber) az Úrnak ajándékozott, az Úrnak adott
HENNI (germán-angol) körülkerített birtokán uralkodó
HENRIETT (germán-francia-magyar) körülkerített birtokán uralkodó
HENRIETTA (germán-magyar-angol-szláv) körülkerített birtokán uralkodó HERMIA (német) hadi nő
HERMINA (német) hadi nő
HERTA (német) merész, bátor
HILÁR (latin) vidám
HILDA (ófelnémet) harc, harcosnő
HÓFEHÉRKE (magyar) a mese nyomán
HOLDA (német) kedves, jóindulatú, készséges
HONÓRIA (latin) tiszteletreméltó
HORÁCIA (latin) ifjú, virágzó
HORTENZIA (latin) a Hortensius nemzetséghez tartozó (francia) virágnév
HÓVIRÁG (magyar) a virág neve
HUBERTA (német-latin) szelleme által kiváló

I


IBOLYA (magyar) a virág neve
IDA (germán) harci istennő, tevékeny, serény
IFIGÉNIA (görög-latin-magyar) királylány hitregebeli neve
IGNÁCIA (latin) tűz
ILA (görög) a nap, hold szépségű
ILDIKÓ (germán) harcos
ILKA (görög) nap, hold szépségű
ILMA (görög-német) Vörösmarty Mihály irodalmi névalkotása: Ilona + Vilma
ILONA (görög-magyar) nap, hold szépségű
IMELDA (germán) a Hermion-néptörzshöz tartozó; szövetséges, erős, hatalmas
IMOLA (magyar) mocsár, hínár, vizes terület; növénynév: imolafű
INDIRA (indiai) indiai
INEZ (spanyol) szent, tiszta, szemérmes, érintetlen, szűzies, tartózkodó
IRÉN (görög) béke
IRINA (görög-szláv) béke
IRINGÓ (magyar) a növény neve
ÍRISZ (görög) szivárvány istennője, hírmondó, gyorslábú, aranyos szárnyú szűz leány; szivárvány
IRMA (germán) Irmin istenség
ITALA (olasz) itáliai
IVÁNA (héber-görög-latin-orosz-magyar) Isten kegyelme, Isten kegyelmes
IVETT (héber-francia) júdeai
IVETTA (héber-francia-latin) júdeai
IVONN (germán-szláv-francia) tiszafa, íj, íjjal fölfegyverzett harcos
IZA (héber-spanyol-germán) vas
IZABELLA (héber-spanyol) Isten az én esküvésem; Baál isten fölemelt
IZIDÓRA (görög) Ízisz egyiptomi istennő ajándéka
IZMENE (görög) vágyakozást ébresztő, bájos, kecses, vonzó nö
IZOIDA (kelta-germán-német) vas, tevékenykedni, rendezni

J


JÁCINTA (görög-latin) a virág neve
JADA (héber) okos, bölcs
JAKOBINA (héber) sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép
JANINA (latin-héber-görög-német) Isten kegyelme, Isten kegyelmes
JANKA (héber-görög-latin-magyar) Isten kegyelme, Isten kegyelmes
JARMILA (szláv-latin) tavasz + kedves
JÁZMIN (magyar) a virág neve
JELLA (héber-latin-német) Isten embere, Isten bajnoka
JERNE (görög-magyar) béke
JETTA (német-latin) körütkerített birtokán uralkodó
JOHANNA (héber-görög-latin) kegyelembe fogadatt, Isten kegyelmes, az Uré a kegyelem
JOLÁN (görög-magyar) a viola virága, jó leány
JOLI (francia) csinos, bájos
JORDANA (héber) jordániai
JOZEFA (héber-latin) Isten gyarapítson, Ö megsokasít, sokasító, megsokasítás, ő összegyüjt, bevon, elvesz
JOZEFINA (héber-latin) Isten gyarapítson, ő megsokasít, sokasító, megsokasítás, ő összegyüjt, bevon, elvesz
JÓZSA (héber-magyar) Istenkegyelmes, Isten gyarapít, jóság
JUDIT (héber) júdeai
JULIA (latin) a juliusz nemzetséghez tartozó (török-magyar) méltóságnév
JULIANNA (latin) ld. JÚLIA
JULIETTA (latin-francia) Id. jÚLlA
JUSZTINA (latin) igazságos, igazságszerető
JUTTA (héber-német-dán) júdeai

K


KALLISZTA (görög) a legszebb
KÁMEA (olasz-magyar) domborúan vésett ékkő
KAMÉLIA (olasz-újlatin-magyar) a virág neve
KAMILLA (latin) nemesi születésű, aki az áldozatoknál szolgált
KANDIDA (latin) fehér, fénylő, ragyogó
KAREN (görög-svéd-dán) tiszta, csinos, korona
KARINA (görög-német-svéd-dán) csinos
KARLA (germán) erős
KARMÉLA (héber-spanyol-olasz) Karmel-hegyi, kert
KARMELINA (héber-spanyol-olasz) kert
KÁRMEN (héber-spanyol) Karmel-hegyi, kert
KAROL (francia) örömének
KAROLA (latin-germán) legény, fiú
KAROLINA (latin-germán) legény, fiú
KATA (egyiptomi-görög-német-magyar) korona, mindig tiszta
KATALIN (egyiptomi-görög-német) korona, mindig tiszta
KATARINA (görög) tiszta
KATINKA (egyiptomi-görög-német-magyar) korona, mindig tiszta
KATÓ (egyiptomi-görög-német-magyar) korona, mindig tiszta
KELDA (norvég) tavasz
KENDRA (angol) ismerős nő
KERUBINA (héber-latin-magyar) angyalok
KILIÁNA (kelta-latin) szerzetes
KINCSő (magyar) számomra ő a kincs, Jókai Mór alkotta irodalmi név
KlNGA (német-latin-magyar) nemzetség + harc
KÍRA (görög-szláv) úr, uralkodó
KISANNA (héber-székely) kegyelem, kellem, báj, kecsesség, Isten kegyelme
KITTI (egyiptomi-görög-német-angol) korona, mindig tiszta
KLÁRA (latin) világos, fényes, ragyogó, híres, kitűnő, jeles
KLARISSZA (latin) világos, fényes, ragyogó, híres, kitűnő, jeles
KLAUDETTA (latin) a Claudius nemzetséghez tartozó, sánta, féllábú
KLAUDIA (latin) a Claudius nemzetséghez tartozó, sánta, féllábú
KLEMENTINA (latin) jámbor, szelíd
KLEOPÁTRA (görög) az apa dicsősége
KLIÓ (görög) hírnök
KLOTILD (német-germán) a dicsőségért harcoló nő
KOLETTA (német-olasz) győzelem + nép
KOLOMBINA (olasz) hímgalamb
KONKORDIA (latin) egyetértés
KONSTANCIA (latin) Constantius családjához tartozó; szilárd, állhatatos, következetes
KONSTANTINA (latin) Constantius családjához tartozó; szilárd, állhátatos, következetes
KORDÉLIA (latin-angol) szívecském
KORINNA (latin-angol-német) szívecském
KORNÉLIA (latin) corneliusi; szarv, somfa
KOZIMA (görög-olasz-német) szabályszerű, rendes
KRISZTA (latin) Krisztushoz tartozó, keresztény
KRISZTINA (görög-latin) Krisztushoz tartozó, keresztény
KRIZANTA (görög-latin) margitvirág, aranyvirág, margaréta
KUNIGUNDA (német-latin-magyar) nemzetség + harc

L


LADISZLA (szláv-latin) hatalom, dicsőség
LAMBERTA (német) országszerte híres
LARA (latin) jól ismert
LARINA (szláv)
LAURA (latin) laurentumi, babérfa, babérkoszorú
LAVÍNIA (latin) lavíniumí
LEA (héber) vadtehén, antilop
LÉDA (görög) nemes természetű
LEJLA (perzsa-angol) sötét hajú
LELLE (finnugor-magyar) kürtös, kürtfúvó, lélek, lélegzik
LÉNA (görög) a -léna végű női nevek utótagjának önállósulása
LENKE (héber-görög-német) nap, hold szépségü + magdalai
LEONA (görög-latin) oroszlán
LEONARDA (görög-latin) erős, mint az oroszlán
LEONÓRA (arab) Isten az én világosságom
LEONTINA (latin) leontinai
LEOPOLDINA (germán) merész a népben és a hadseregben, híres, hírneves
LETÍCIA (latin) öröm, vidámság, szépség, kellem, báj
LEVENDULA (latin-magyar) a virág neve
LIA (héber) vadtehén, antilop
LIÁNÁ (latin) a Julianna önállósult becéző formája
LÍCJA (latin) boldog
LIDA (szláv) mindenki által szeretett
LÍDIA (görög-héber) lídiabeli, születés, Istentől szütetett
LILI (germán-latin-német-angol) legény, fiú, liliom
LILIÁNA (angol-latin) liliom
LILLA (latin-görög-héber) Istentől született, születés, ólomszínű, kékes
LINA (germán-latin) legény, fiú
LINDA (német) hársfából készült pajzs, kígyó
LlVA (latin) krém, kenőcs
LÍVIA (latin) nemzetségnév, ólomszínű, kékes
LIZA (héber) Isten az én esküvésem
LIZANDRA (spártai)
LOLA (spanyol) erős asszony
LOLITA (spanyol) erős asszony
LORA (latin) laurentumi, babérfa, babérkoszorú
LOTTI (francia-német-magyar)
LORETTA (arab-latin) Isten az én világosságom, babérfa, babérkoszorú
LÓTUSZ (egyiptomi) a virág neve
LUCA (latin-magyar) virradatkor, hajnalhasadáskor született
LÚCIA (latin) virradatkor, hajnalhasadáskor született
LUDMILLA (szláv) a nép körében kedvelt, közkedvelt, népszerű
LUDOVIKA (latin-germán-francia) hírnév + háború
LUJZA (francia-magyar) hírnév + háború (latin-germán) a Lucretius nemzetséghez tartozó
LUKRÉCIA (latin) nyereség, megnyerő, vonzó
LULU (latin) fény, világosság

M


MABELLA (latin-angol-germán) szeretetreméltó
MADLÉNA (héber-felnémet-francia-latin) magdalai; torony, bástya
MADRA (latin) anya
MAGDA (héber) magdalai; torony, bástya
MAGDALÉNA (héber) magdalai; torony, bástya
MAGDOLNA (héber-magyar) magdalai; torony, bástya
MAGNILDA (ófelnémet) erős, harcos lány
MAHÁLIA (héber) gyengédség, szelídség
MAJA (latin) mitológiai istennő neve, május
MALINA (héber) magas toronyból való
MALVIN (germán-német) a jog barátja
MÁLYVA (magyar) a disznövény neve
MANDA (héber-szláv) magdalai; torony, bástya
MANDI (héber-szláv) torony, bástya
MANFRÉDA (német-normann-latin) erélyes, férfias, védelmező
MANNA (héber-germán) jelentése ismeretlen
MANON (héber-francia) jelentése ismeretlen
MANUÉLA (héber) velünk az Isten
MARA (héber) keserűség, szomorúság, keserű, ellenálló, lázadó, fegyelmezetlen, zabolátlan, felkelés; kövér, erős
MARCELLA (latin) határerdő, határvidék védője
MARCELLINA (latin) határerdő, határvidék védője
MARGARÉTA (görög) a tenger leánya, a világosság gyermeke, gyöngy
MARGIT (görög-magyar) a tenger leánya, a világosság gyermeke, gyöngy
MARGITA (görög-magyar) a tenger leánya, a világosság gyermeke, gyöngy
MARGÓ (görög-magyar) a tenger leánya, a világosság gyermeke, gyöngy
MÁRIA (héber) keserűség, szomorúság, keserű, ellenálló, lázadó, fegyelmezetlen, zabolátlan, felkelés; kövér, erős
MARIANNA (latin) Marius családjához tartozó; szűz Máriához tartozó
MARICA (héber-magyar) lásd MÁRIA
MARIETTA (héber-olasz) lásd MÁRIA
MARINA (héber) lásd MÁRIA (latin) tengerész
MARINELLA (hébér-latin-alasz) lásd MÁRIA + tengerész
MARINETTA (héber-latin-olasz) lásd MÁRIA + tengerész
MARION (héber-francia) lásd MÁRIA
MARIóRA (héber-román) lásd MÁRIA
MARITA (héber-olasz) lásd MÁRIA
MARLÉNE (héber-holland-német) lásd MÁRIA + magdalai, torony, bástya + nap, hold szépségű
MÁRTA (héber) úrnő
MARTINA (latin) Mars Istenhez hasonló, merész, bátor
MASA (héber-orosz) lásd MÁRIA
MATILD (német) hatalom + harc
MÁTKA (magyar) jegyes
MAURA (latin) mór, szerecsen
MAURÍCIA (latin) mór, szerecsen
MAXIMILLA (latin) nagy növésű, magas
MEDÁRDA (latin-germán) hatalmas, erős
MÉDEA (görög) bölcs asszony
MELÁNIA (görög) fekete, sötét
MELBA (kelta) főnök
MELINA (germán-német-latin) erőfeszítés, védelem
MELINDA (francia) irodalmi névalkotás, jelentése ismeretlen
MELIÓRA (latin-angol) jobb, derekabb, ügyesebb
MELITTA (görög) méh, szorgalmas
MELVINA (kelta) főnök
MENTA (magyar-germán-holland) a virág neve + erős
MERCÉDESZ (spanyol) fogolykiváltó Szűz Mária
MERIL (latin) fekete madár
MERTA (görög) gyöztes
METELLA (német-olasz) hatalom, harc
METISZ (görög) ügyes, hozzáértő
METTA (német-holland) hatalom, harc
MIA (héber) lásd MÁRIA
MIETTA (héber-olasz) lásd MÁRIA
MlHAÉLA (germán) az Istenhez hasonló
MIKOLT (héber-germán-magyar) ki olyan, mint Isten?; patakocska, tökéletesség
MILDA (német) szelíd, elnéző, jóakaratú
MILÉNA (héber-görög) nap, hold szépségű, torony, bástya + MÁRIA
MILETTA (héber-görög-olasz) nap, hold szépségű, torony, bástya + MÁRIA
MILICA (szláv) közkedvelt, népszerű, nap, hold szépségű, torony, bástya
MILLA (szláv-latin) közkedvelt, népszerű, nemesi szülétésű, aki az áldozatoknál szolgál
MIMI (lásd MÁRIA)
MIMÓZA (magyar) a növény neve
MÍRA (latin-magyar) csodálatos
MIRABELLA (latin) csodálatos
MIRANDA (latin) csodálatos
MlRANDELLA (latin-olasz) csodálatra méltó
MIRANDOLA (latin-olasz) csodálatra méltó
MIRANDOLÍNA (latin-olasz) csodálatra méltó
MIRELLA (latin-olasz) csodálatos
MIRJAM (héber) lásd MÁRIA
MIRTILL (gürög-francia) mirtuszfa, áfonya
MODESZTA (latin) szerény, szelíd, megfontolt, szemérmes, tisztességes
MÓNIKA (görög) magányos (latin) tanító (karthagói-pun) istennő
MORELLA (latin) eper, szeder
MURIEL (kelta-angol-normandiai) ragyogó, mint a tenger

N


NADIN (francía) reménység
NADINKA (orosz-szláv-magyar) remény, reménység
NÁDJA (orosz-szláv-magyar) remény, reménység
NANETT (héber) Isten kegyelme, kellem, báj, kecsesség
NAÓMI (héber) gyönyörűségem
NAPSUGÁR (magyar) a szó maga
NÁRClSZ (görög-magyar) a virág neve
NATÁLIA (latin) az Úr Jézus születésnapja
NATASA (latin-orosz) az Úr Jézus születésnapja
NAUZIKA (görög) híres hajós
NEDDA (olasz) vasárnap gyermeke
NEFELEJCS (magyar) a virág neve
NELDA (óangol) az idősebb fáé
NELLI (görög-latin-angol) nap, hold szépségü, Isten az én világosságom, szarv, somfa
NESZTA (görög) a feltámadott
NETTI (latin-héber) herceg, kegyelem, az Úr születésnapja
NIKÉ (görög) győzelem
NIKODÉMIA (görög-latin) a hadinép legyőzője
NIKOLA (német-görög-szláv) győzelem + nép
NIKOLETTA (német-görög-szláv-olasz) győzelem + nép
NILLA (olasz) jelentése ismeretlen
NINA (orosz-francia-olasz-német-svéd-stb.) több női név rövidült becéző formája
NINETTA (lásd NINA)
NOÉMI (héber) gyönyörüségem
NÓRA (arab-latin) Isten az én világosságom, tiszteletreméltó
NORBERTA (német-latin) északi fény
NORINA (arab-latin-olasz) tiszteletreméltó; Isten az én világosságom
NORMA (latin-angol) irányvonal, vezérfonal, zsinórmérték
NYESTE (magyar) nyest

O


ODETT (német-francia) öröklött vagyon
ODÍLIA (germán-német-latin) gazdag
ODESSZA (görög) hosszú utazás
OFÉLIA (görög) segítség, segély, nyereség
OKTÁVIA (latin) nyolcadik; Octavius nemzetségéhez tartozó
OLGA (germán-orosz) egészséges, boldog
OLIMPIA (görög) égi, mennyei, isteni, olümposzi
OLINDA (német) birtok, harc, kígyó, varázsvessző
OLÍVIA (latin) olajfa
ORÁLIA (latin-olasz-spanyol) partvidéki
ORCHIDEA (magyar) a virág neve
ORGONA (magyar) a virág neve
ORIÁNA (latin) uriai
ORLENA (latin) arany
ORSIKA (latin-ófelnémet) kis medve, ló, paripa
ORSOLYA (latin-ófelnémet) kis medve, ló
OSZVALDA (német) istenség + hatalom
OTÍLIA (germán-német) öröklött vagyon
OXÁNA (görög-orosz) vendég
OZORA (héber) az Úr ereje, Isten ereje

Ö


ÖRSI (török-magyar) hős
őSZIKE (magyar) őszi kikirics, vírágnév
őZIKE (magyar) a szó magá, állatnév

P


PÁLMA (magyar) a növény maga
PALMIRA (görög) palmirai
PALÓMA (spanyol) galamb
PAMÉLA (görög-angol-olasz-német-holland) mézzel tele
PAMÍNA irodalmí névadás (Mozart: Varázsfuvola)
PANNA (héber) kegyelem, Isten kegyelme, kellem, báj, kecsesség, szépség, nyájasság
PASZTORELLA (újlatin) pásztorlányka
PATRÍCIA (latin) rómainak született nemes
PAULA (latin) kicsi, kis termetű
PAULINA (latin) kicsi, kis termetű
PEGGI (görög) gyöngy, a tenger leánya, a világosság gyermeke
PELÁGIA (görög-latin) tengerész, tengeri utazó
PÉNELOPE (görög) szávetet fölfejtő
PEÓNIA (görög-magyar) gyógyító
PERNELLA (ófrancia) kis kő, kavics
PERZISZ (latin) perzsiai
PETRA (héber-görög-latin) kőszikla
PETRINA (görög) határozott
PETRONELLA (latin) petroniusi, kő, szikla
PETRÓNIA (latin-etruszk) edzett, ürü
PETÚNIA (indián-magyar) dohány + tölcsérke
PINTYőKE (magyar) a madár neve
PIROSKA (latin-magyar) régi, egykori, tiszteletreméltó
POLETT (latin-francia) kicsi, kis termetü
PÓLIKA (görög-latin) vendégszerető, apollónak szentelt, kicsi, kis termetű
POLIXÉNIA (görög) vendégszerető
POLLI (héber) keserű
PRISZCILLA (latin) régi, egykori, tiszteletreméltó

R


RAFAELLA (héber) Isten meggyógyít
RÁHEL (héber) bárány
RAJMUNDA (német-latin) okos védő
RAMÓNA (germán-spanyol) okos védelmező
REBEKA (héber) kötés egy hurokkal, megkötözött bárány, bilincs, a lebilincselő, hizelgő
REGINA (latin-német) királynő, tanács
RÉKA (török-hun-magyar) jelentése ismeretlen
RELINDA (német-latin) sereg + hársfából készült pajzs
RELLA (latin) aranyos
REMÉNYKE (orosz-magyar) a szó maga
RENÁTA (latin-olasz) ujjászületett
RÉTA (görög-magyar) a tenger leánya, világosság gyermeke, gyöngy
REZEDA (magyar) a virág neve
REXANA (latin-angol) könnyed, kecses
RIA (héber-magyar) lásd MARIA
RIKARDA (spanyol-német) erős fejedelem
RIKI (germán-skandináv) királyi, hercegi származású, nagyrabecsült
RITA (görög-alasz) a tenger leánya, világosság gyermeke, gyöngy
RIZA (görög) hőség, forróság, nyár, aratás, szüret, vadásznő, therai
ROBERTA (germán-német-olasz) fényes hírnév
ROBERTINA (germán-német-olasz) fényes hírnév
RODELINDA (német-latin) dicsőség + hársfából készült pajzs
ROMÁNA (latin) római, latin
ROXÁN (görög) jelentése ismeretlen
ROXÁNA (perzsa-görög) jelentése ismeretlen
RÓZA (latin) rózsa
ROZÁLIA (olasz) rózsa
ROZALINDA (német-latin) dicsöség, paripa + hársfáből készült pajzs
ROZAMUNDA (német) dicsőség, paripa, pajzs, védelem, oltalom
ROZANNA (héber-latin-olasz) rózsa, kegyelem, Isten kegyelme, kellem, báj, kecsesség
ROZINA (latin) rózsa
ROZITA (spanyol) rózsa
ROZMARIN (magyar) rozmaring
ROZVITA (német) erejéről hires
RÓZSA (magyar) a virág neve
RUBINA (latin) a drágakő
RUDOLFINA (német) dicső farkas
RUFINA (latin) vörös hajú
RUSZLÁNA (török-tatár-orosz) oroszlán

S


SÁBA (héber) megtérített
SAMUELLA (héber) Isten meghallgatott
SÁRA (héber) hercegnő, uralkodónő, fejedelemasszony
SARLOTT (germán) erős, nöies
SAROLT (török-magyar) fehér menyét
SAROLTA (török-magyar) fehér menyét
SÁRON (héber) sároni
SEHEREZÁDÉ (arab) irodalmi névadás
SEJLA (angol) a Caecilius nemzetséghez tartozó, vak
STEFÁNIA (latin) virágkoszorú
STELLA (latin) csillag
SUDÁRKA (magyar) sudár, karcsú
SUGÁRKA (magyar) sugár

Sz


SZABINA (latin) a szabinok népéhez tartozó
SZABRINA (angol) hercegnő
SZADIRA (perzsa) lótuszfa
SZALÓME (héber) Sion békéje
SZALVIA (latin) sértetlen, ép
SZAMANTA (héber) Isten neve, Isten meghallgatott
SZANDRA (görög-olasz) az embereket v. emberek ellen oltalmazó, akarat, férfit védő, legyőző, bajt elfordító
SZAVÉTA (héber-román) Isten az én esküvésem
SZEBASZTIANA (latin) tisztelt, nagyrabecsült
SZEDERKE (magyar) a szó maga
SZELLI (héber) fejedelemasszony, hercegnő
SZELLőKE (magyar) a szó maga
SZEMIRÁMISZ (arab-görög) jelentése ismeretlen
SZEMőKE (magyar) szemecske, apróság, kicsike, nagy szemű, szép szemű
SZENDIKE (magyar) szende
SZENDILE (magyar) szende
SZÉNIA (görög) vendég
SZERAFINA (héber-néme) tündöklő, nemes
SZERÉNA (latin) derűs, vidám
SZIDÓNIA (főníciai) szidóni
SZILÁRDA (latin) szilárd, állhatatos, következetes
SZILVIA (latin) erdő
SZIMÓNA (héber) meghallgattatás, pusztaság, meghallgatás
SZIMONETTA (héber-olasz) meghallgattatás, pusztaság
SZIRONKA (magyar) szirom
SZOFI, SZÓFIA (görög) ügyes, ügyesség
SZOFRÓNIA (görög) érteimes, okos, helyesen gondolkodó
SZONJA (görög-orosz-német) bölcsesség
SZONÓRA (latin) csengő hangú
SZORINA (francia-román) vörös hajú
SZÖRÉNKE (latin-török-német-magyar) komoly, szigorú
SZTELLA (latin) csillag
SZULAMIT (héber) az Énekek éneke nöalakja
SZULTÁNA (török) fejedelem
SZVETLÁNA (orosz) virág

T


TÁBITA (arameus) őz, gazella
TAMARA (héber) datolyapálma
TANÁZIA (görög-latin) halhatatlan
TÁNYA (orosz) bálkirálynő
TARZÍCIA (görög-latin) bátor
TATJÁNA (latin-orosz-német-magyar) Tatius családjához tartozó
TAVASZKA (magyar) tavasz
TEA (német) hőség, nyár, aratás, szüret, vadásznő, Isten ajándéka
TEKLA (görög) Isten dicsősége
TELMA (angol) ápoló, óvó, vigyázó
TÉNIA (latin) herceg, fejedelem
TEODOLINDA (német) nép + kígyó, hársfából készült pajzs
TEODÓRA (görög-latin-német) Isten ajándéka
TEODÓZIA (görög-latin) Isten ajándéka
TEOFÁNIA (görög-lalin) Isten megmutatkozott
TEOFILA (görög-latin) Isten kedveltje, Istent kedvelő
TEÓNIA (görög-latin) Istenhez tartozó
TERA (kelta) torony
TERCIA (latin) lánynak született harmadik gyermek
TERÉZ (görög) hőség, forróság, nyár, aratás, szüret, vadásznő, therai, therasiai
TERÉZIA (görög-latin) hőség, forróság, nyár, aratás, szüret, vadásznő, therai, therasiai
TESSZA (görög-latin-angol) hőség, forróság, nyár, aratás, szüret, vadásznő, therai, therasiai
TIBÉRIA (latin) tibesi
TILDA (német) hatalom, harc, a dicsőségért harcoló nő
TILLA (német) hatalom, harc, öröklött vagyon
TÍMEA (görög-magyar) jó + tisztelet
TIMÓTEA (görög-latin) Isten becsülője
TINA (német-görög-latin) Krisztushoz tartozó, keresztény
TÍRIA (görög) türoszi
TIRZA (héber) báj, öröm, kedvesség, kellemes, legkellemesebb
TÓBIA (héber) Jahve jó
TULIPÁN (perzsa-olasz-német-ozmán-török-magyar) a virág neve
TÜNDE (magyar) tündér

U


ULJÁNA (latin-orosz) a Julius nemzetséghez tartozó
URBÁNA (latin) finom, művelt, udvarias ember
URSULA (latin) medve
URZULINA (latin) kismedve, ló
ÜDVÖSKE (magyar) üdvös

V


VALENTINA (latin) erős, egészséges
VALDA (germán) harcok hőse
VALÉRIA (latin) erős, egészséges
VANDA (lengyel) wend nő (német) biztonság, rejtettség, védelem, vessző, varázsvessző, bekeritett hely
VANESSZA (görög-angol) pillangó
VASZÍLIA (görög-szláv) királyi
VELMÍRA (szláv) nagy, hatalmas, béke
VENDELINA (német) a vandálok népéhez tartozó
VERA (latin-német-szláv-magyar) hit, igaz, igazság, igazat mondó
VERÉNA (német) tartózkodó, félénk
VERITA (spanyol)
VERON (latin-görög) győzelmet hozó, igaz kép
VERONIKA (görög-latin) gyözelmet hozó, igaz kép
VÉTA (héber-szláv) Isten az én esküvésem
VIKI (latin) győzelem
VIKTÓRIA (latin) győzelem
VIKTORINA (latin) győző, győztes
VILHELMINA (latin-german-német) erős akaratú, védelmező
VILJA (finn) gazdagság, jóság
VILMA (latin-germán-német) erős akaratú védelmező
VIOLA (latin-magyar) a virág neve
VIOLETTA (latin-olasz) a virág neve
VIRÁG (magyar) virág
VIRGÍNIA (latin) lány, hajadon
VÍTA (latin-magyar) élet
VITÁLIA (latin) életerős, eleven
VITOLDA (latin-német) az erdőben uralkodó
VIVIÁNA (latin) élő, eleven
VIVIEN (latin-angol) élő, eleven

X


XAVÉRIA (latin) xavéri
XÉNIA (görög) vendég

Z


ZABRINA (angol) nemesi származású
ZAKÁRIA (héber-latin) Jahve emlékezik
ZEA (latin) kedves szemű
ZELDA (germán) hősies, harcos
ZELMA (héber-latin) Sion békéje, az Istenség védelme alatt álló
ZELMIRA irodalmi névalkotás (Rossini, Gluck operáiban)
ZIA önállósult becéző képző
ZÍLIA (latin) Caecilius nemzetségéhez tartozó, vak
ZINA (latin) rózsa
ZITA (latin-német) sebes, gyors
ZOÉ (görög) élet
ZÓJA (szláv) élet
ZOLNA (magyar) Vörösmarty Mihály irodalmi névalkotása
ZOLTÁNA (török-latin) fejedelem
ZOMILLA (szláv-olasz) bölény
ZÓRA (szláv) hajnal
ZÖLDIKE (magyar) a növény neve
ZULEJKA (arab) hercegnö

Zs


ZSAKLIN (héber-görög) csaló
ZSANETT (héber-latin-francia) kegyelembe fogadott
ZSANNA (héber-latin-orosz) kegyelembe fogadott, Isten kegyelmes, az Úré a kegyelem
ZSENI (francia) előkelő, jeles nemzetségből való
ZSERALDINA (francia-latin) dárda, hatalom
ZSÓFIA (görög-magyar) bölcsesség
ZSÓKA (héber) Isten az én esküvésem
ZSUZSA (héber-magyar) liliom
ZSUZSANNA (héber-görög-latin) liliom

Ugrás a lap tetejére!

jUKej.tripod.com
Szerkeszti/fotók: Tohai Zsolt
Email: tohaizsolt@hotmail.com
2001.